Postaramy się dzisiaj przybliżyć wam czym dokładnie są systemy monitoringu oraz systemy alarmowe. Z czego się składają i na jakiej zasadzie działają systemy zabezpieczeń antywłamaniowych.

Cechą charakterystyczną systemu alarmowego jest to, że uruchamia się po przekroczeniu przez sygnał danej, mierzonej przez czujkę, wartości progowej. Jeżeli czujka jest niezbyt dobrze skalibrowana, może wywoływać efekt, że przysłowiowa „mysz się nie prześliźnie” bez uruchamiania alarmu, co może być denerwujące. W przypadku systemu monitoringu, system rejestruje obraz obserwowanej przestrzeni i raczej nie sygnalizuje stanu zagrożenia. Za to jest odpowiedzialny człowiek który system nadzoruje. Przewaga systemu monitoringu polega na tym, że obraz nagrany przez kamery, może być wskazówką dla śledczych, lub nawet dowodem w sądzie.

W skład systemu alarmowego wchodzą: centrala alarmowa do której podłączony jest manipulator graficzny, co razem tworzy „serce układu” alarmowego. Centrala alarmowa przeznaczona jest do podejmowania decyzji o tym, gdy czujniki coś „zaobserwują”. Oprócz tego w przypadku próby naruszenia którejś z czujek potrafi włączyć się „alarm sabotażowy”. Poza tym, centrala pozwala grupować wejścia i czujki w określone strefy i decydować która strefa jest nadzorowana. Do centrali można podłączyć ekspander wejść poprzez który podłącza się poszczególne dodatkowe czujniki. Czujniki są różne, zaliczają się do nich: czujniki magnetyczne, wibracyjne, podczerwieni oraz mikrofalowe. W przypadku czujników mikrofalowych, należy je dobrze skalibrować, gdyż promieniowanie mikrofalowe może przenikać przez ściany. Czujniki magnetyczne umieszcza się w futrynie drzwi, a alarm załącza się po ich otworzeniu. Czujki wibracyjne działają z użyciem piezoelektryka, który w przypadku drgań wytwarza prąd elektryczny. Dodatkowo do centrali podłącza się sygnalizator akustyczno-optyczny zewnętrzny oraz części do zasilania: akumulator żelowy oraz transformator. Systemy alarmowe są zazwyczaj tańsze, gdyż w ich skład wchodzą czujki, a w przypadku systemu monitoringu wchodzą droższe urządzenia, co jest czynnikiem podnoszącym cenę monitoringu.

W skład systemu monitoringu wchodzą: rejestrator wraz z dyskiem twardym, tworzącym „mózg układu”. Standardowo w zestawach stosuje się duże, kilku-terabajtowe dyski twarde. Do tego poprzez switch podłączone są kamery IP. Switch potrzebny jest do tego by komunikacja z każdą z kamer IP odbywała się konkretnie z nią, tak by nie stwarzać niepotrzebnej wędrówki pakietów. Kamera IP jest połączeniem kamery i komputera. Oznaczenie IP pochodzi od „Internet Protocol”, czyli od tego, że kamera ma własny adres IP oraz w tym samym standardowym protokole dokonuje wymiany danych. Często wbudowany jest w nią serwer WWW, FTP oraz klient poczty elektronicznej.

Z czego musimy sobie zdawać sprawę montując systemy? Po pierwsze zależnie od wybranej technologii (system bezprzewodowy albo przewodowy) musimy odpowiednio rozplanować poszczególne elementy systemu oraz, w przypadku przewodowych systemów, zastanowić się nad poprowadzeniem kabli. W przypadku systemu komunikującego się łączem telefonii komórkowej ważny jest również zasięg sygnału GSM, by system w momencie alarmu mógł powiadomić zainteresowanych o włamaniu. Instalując zintegrowane systemy alarmowe należy zwrócić uwagę na zasięg wykorzystanych przez nas podzespołów. Normalny zasięg czujek pokrywa obszar 12 na 12 metrów, a każda z czujek powinna być umieszczona na wysokości 2,2 metra w miejscach w których najprawdopodobniej doszłoby do naruszenia strefy chronionej. Kontrolka powinna się znajdować na wysokości 1,5 metra, tak by umożliwiała komfortową obsługę. No i oczywiście ostatnie, po dokonaniu montażu, informujemy firmę ochroniarską o parametrach sieci alarmowej, która będzie nadzorowała obiekt