Monitoring w firmie, najczęściej ma na celu rejestrowanie tego, co się dzieje w firmie poza godzinami jej otwarcia, jednak wielu pracodawców, monitoruje swoje firmy również w innych celach. Część z nich rozważa lub już wprowadziła monitoring w celu kontroli pracy pracowników. Monitorowanie pracowników w miejscu pracy. Niekiedy ma to sens, warto jednak pamiętać, że takie działania muszą być zgodne z prawem.

Monitorowanie pracowników w miejscu ich pracy, nie jest regulowane przez prawo pracy, jednak przed uruchomieniem monitoringu, pracownicy firmy powinni być zawiadomieni o fakcie jego montażu, oraz o celu, dla którego monitoring został zamontowany. Wiele osób uważa, że zapisy na temat monitoringu muszą pojawić się w regulaminie pracy. Nie jest tak, informacje o monitoringu można przekazać pracownikowi inaczej, choćby na piśmie, prosząc o jego podpisanie. Warto wiedzieć, że monitorowanie pracowników w miejscu pracy, bez ich wcześniejszej zgody albo poinformowania o tym, że taki monitoring działa, jest niedozwolone, uruchomienie monitoringu może w takiej sytuacji narazić nas na problemy prawne.

Cel monitorowania

Ciekawostką jest to, iż nie można monitorować pracowników w celu kontroli ich pracy. W celu zapewnienia im bezpieczeństwa, dla dobra firmy, już tak. Przekazując pracownikom informację o monitoringu, warto mieć to na uwadze i określić właściwy i zgodny z prawem cel montażu i uruchomienia monitoringu.

Miejsca, w których monitoringu być nie powinno

Warto pamiętać, że monitoring może łamać prawo pracowników do ochrony prywatności, dlatego nie może być instalowany w takich miejscach jak szatnie czy łazienki. Zamontowanie kamer w takich miejscach jest niedozwolone, poza naruszeniem prawa do prywatności, może nawet  godzić w godność pracowników.

Aby monitoring spełniał swoją rolę wystarczy jego poprawny montaż. Aby jednak dane z monitoringu mogły być użyte w – na przykład – sprawach sądowych – konieczne jest uzyskanie od pracowników zgody na ich przetwarzanie. Jeśli pracodawca monitorował pracowników w sposób bezprawny, dane z monitoringu mogą być uznane jako niedopuszczalny dowód i mogą nie być brane pod uwagę przez sąd czy inne instytucje.

Podsumowując

Monitoring pracowników ma wielki sens, warto jednak pamiętać, że kwestie techniczne nie powinny być jedynymi, które należy przeanalizować. Dopełnienie formalności od strony prawnej, jest równie istotne, jeśli nie ważniejsze. Dopiero po ich dopełnieniu, można uruchomić monitoring. Oczywiście można zrobić to również bez zgodny pracowników i bez dochowywania obowiązków przewidzianych prawem, takie działanie może jednak nas narazić na duże konsekwencje. Warto tego unikać.