Monitoring w firmie najczęściej kojarzony jest z systemem, którego zadaniem jest ochrona firmy przed dostępem osób postronnych i rejestrowanie tego, co dzieje się na jej terenie. Nie każdy ma świadomość, że może mieć on wiele szersze zastosowanie.

Zalety monitoringu

Monitoring nie tylko wspomaga ochronę majątku firmy ale również zwiększa bezpieczeństwo przebywających w niej osób. Oczywiście nie chodzi tylko o ryzyko napadu, ale choćby o agresywne zachowania klientów czy innych osób odwiedzających firmę – jeśli w firmie jest monitoring, takie zachowania są o wiele rzadsze, co wpływa nie tylko na bezpieczeństwo osób przebywających w firmie, ale i na jakość pracy.

Kontrola czasu pracy i dostępu

Nie każdy wie, że firmowy monitoring, może być połączony z systemami kontrolującymi czas pracy pracowników oraz z systemami uniemożliwiającymi dostęp pracowników do miejsc, w których nie muszą się pojawiać. Oczywiście można go również rozszerzyć o urządzenia, ułatwiające dostęp pracowników do określonych części firmy – czytniki biometryczne, skanery czy choćby czytniki magnetycznych kart dostępu. Uzupełnienie monitoringu o takie systemy, bez wątpienia działać będzie na korzyść firmy.

Oszczędność

Niewątpliwą zaletą dobrego, dopasowanego do potrzeb i rozbudowanego monitoringu, jest oszczędność na kosztach ochrony firmy. Oczywiście sam montaż monitoringu i zakup odpowiednich urządzeń oraz opieka serwisowa będą wiążąc się kosztami, jednak montaż systemu to także długofalowa oszczędność. Monitoring to mniejsze ryzyko strat finansowych na skutek włamań czy kradzieży, ale także oszczędność na kosztach kontroli fizycznej, a więc na kosztach zatrudniania pracowników ochrony.

Możliwość rejestracji danych o osobach przebywających w obiekcie, czy też monitorowanie firmy po godzinach jej pracy, to niewątpliwe zalety systemu monitoringu, jednak zalet jest o wiele więcej. Warto mieć tego świadomość i bez względu na wielkość firmy czy zakres jej działalności, zdecydować się na montaż dobrego systemu monitoringu, wraz rozbudowaniem go o niezbędne udogodnienia. Montaż takiego systemu to dobry krok, firma zaś może na tym tylko zyskać.