Rozwój monitoringu wizyjnego to zaleta i gwarancja łatwego monitorowania praktycznie każdego budynku i każdego terenu. Takie udogodnienia sprawiają, iż każda firma, bez względu na branżę, czy wielkość, może być zabezpieczona odpowiednio dobranym monitoringiem. Dobry monitoring nie wystarczy jednak, by mówić o właściwym monitorowaniu. Bardzo istotny jest nie tylko dobór monitoringu, ale i tak prozaiczne rzeczy, jak miejsca zamontowania kamer.

Bez względu na rodzaj monitoringu, nie możemy zainstalować zbyt dużej ilości kamer. Każda kolejna kamera, może też podnieść koszt całego monitoringu. Zamiast montować kolejne kamery, lepiej, już na etapie zakładania monitoringu, odpowiednio rozmieścić te, które mają być założone.

Prewencja i nie tylko

Monitoring przede wszystkim ma spełniać rolę prewencyjną. Z tego powodu powinien być widoczny na zewnątrz firmy. Wnętrza oczywiście również powinny być objęte, monitoringiem, ale monitoring na zewnątrz, ma większe znaczenie. To właśnie na zewnątrz firmy zaistnieć może najwięcej zdarzeń, które powinny być zarejestrowane przez monitoring.

Kamery zewnętrzne należy instalować tak, by rejestrowały nie tylko teren wjazdu do firmy, czy firmowego parkingu, ale wszystkie przestrzenie, wokół firmy. W przypadku monitoringu zewnętrznego, nie można zapominać o kamerach skierowanych nie tylko na główne wejście, ale i na inne wejścia. W przypadku firm transportowych, firm z dużymi magazynami, oraz w przypadku marketów, bardzo ważne jest założenie monitoringu w okolicy ram załadowczych.

Wnętrza

Monitoring wnętrz firmy to trudne zadanie. Rozmieszczenie kamer powinno być takie, by zapewniły one obraz z najważniejszych części firmy, a jednocześnie nie były zbytnią ingerencją w życie pracowników. Na pewno sprawdzi się monitoring na korytarzach i miejscach przepływu ludzi. Monitoring w biurach, na halach i w podobnych miejscach, oczywiście również jest ważny, jednak nie musi znaleźć się wszędzie.

Odpowiednio rozmieszczone kamery i właściwy monitoring to nie tylko prewencja. To również troska o dobro firmy. W przypadku zdarzeń, które będą w nie godzić, dane z monitoringu mogą być oczywistym dowodem i sposobem na znalezienie winnych. Warto więc zamontować w swojej firmie dobry monitoring – to się opłaca.